top of page
insta.png

ETT PROJEKT FÖR DIG SOM GÅR i högstadiet

RÖST är ett projekt som drivits med stöd från Sparbanksstiftelsen Alingsås. Vi har under hösten 2022 varit ute på skolor och fritidsgårdar och träffat ungdomar som går på högstadiet. Genom workshops och enkäter har vi lärt känna en för oss, relativt ny målgrupp. Vi har pratat om demokrati, utforskat delaktighet och den inre rösten.

Målet är, 
under 2023, att skapa en klassrumsföreställning för målgruppen och det är genom deras tankar, svar och funderingar om livet som föreställningen ska bli till. Vi börjar med att transkribera material från runt 150 ungdomar och snart har vi ett konstnärligt verk att dela med er. Föreställningen kommer handla om identitet, machokultur och kärlek.

Premiär hösten 2023 - vi ses i klassrummen!


 

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
sl_8304_c_pos_r2_ppt.png
Logga_svart (1).png
bottom of page